is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mo^lm.C. Ligcing va,i hec jaar

61 'i,r WCt- O 'etters sesc/uelenj

NATIONALE MILITIE.

Provincie e. Militie-kanton. Gemeente

INSCHRIJVINGSREGISTER

>evattencte \hct gettil in letters vol uit-geschreven) personen , yerzon*den aan den heer Gouverneur der provincie • den

Januari iS

N. N.

Hoofd van het plaatselijk bestuur.

In dit register moeten worden gebragt allo manspersonen die hun 19de jaar zijn ingetreden, welke aanbraak op vrijstelling zij ook,wegens huwelijk,gebreken anderzins zouden vermeenen te hebben, alsmede de r':i>vczcnden en de zoodanigen die in het vorige jaar, door <ie militieraden voor dén jaar zijn vrijgesteld, (art. 51 ***52 der wet.')

Het inschrijvings - register wordt door de hoofden

dtr gemeentebesturen bij het doen der loting mede ge-

*>«gt,ten einde op hetzelve, in ds kolom van aanmer-

, mscn, het trekkiags - nummer der ingeschrevenen te bunnen br«ngen.

9

G 4 ■