is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model litt. L.L. Gmth.

Art. 200 der wet, 1

NATIONALE MILITIE.

Provincie . ........

certificaat.

De Gouverneur van de provincie . • . . . verklaart.

dat N. N, geboren te ... i •• den .... .

van beroep ..... zoon van ..... en van ... . van beroep ..... wonende te ... . . (of overleden ie < ... den ... . ) binnen de gemeente van voor de nationale militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer..» het welke tot heden niet opgeroepen zijnde , hem tot geenen dienst heeft verpligt.

Of a*W

. het nummer hetwelkehem tot den dienst

verpligt!e, liij daaraan heeft voldaan > door het in dienst stellen van eenen plaatsvervanger (of door nummer-

verwisseling ).

Of

. het nummer-. hij Vérvolgens door den

militieraad , zitting houdende [of geitenden hebbende}

te . . . . . uit hoofde van finaal^ (. of voor

éèfi jaar ). is vrij gesteld.

Gegeven te , . .... den .18 T

De Gouverneur der provincie,

SIGNALEMENT. N. N.

Lengte.

Aangezigt- . „ ■/

Voorhoofd.

Oogen.

]Vcus •

Mond.

Kin. . _■ -

Haar

Wenkbraauwen.

Merkbare teekenen.

llandteekening.

Geregistreerd nu. . * . . .

is. a. in-