is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

Van het jaarlijks uït ecu ^aan en weder verzamelen der Nationale Militie; alsmede van de verpligtingen der manschappen gedurende den ^rioftijd Art. 169 toti34.

Over de attesten en de verantwoor-

delij klieid omtrent de afgifte der-

zelve : . _ l!?t ,

-• ~ 10 5 —191.

Van het vervolden en straffen der misdaden , misdrijven en overtredingen ,

— 192 —ig4.

Algemeene bepalingen... ^5 —20c.

f