is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt in Januari *820, eu met dezelve jasrljks worden voortgegaan in dezer voege: dat telken jare nagenoeg een vijfde gedeelte der hoofdsom afgelost worde , en in het begin van 1024 de geheele geldieeaingafgeloopenzij.

arr '

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauWkeurige executie de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel den 28sten Januari des jaars 1817, het vierde van Onze regering.

( Geteelend,) WILLEM.

Van wege den Koning,

(Geteelend) A. R, Falck,