is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSE LAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDER

(N". 1^0 BESLUI T van den 6dèn Februari 1817 , h >üdende bepalingen ter v->orlo'ning van de misleidingen "vaar aan de ingezetenen der iZuidelijke provinqien , door het invoeren van vr-einde gouden en zil~ veren werhen, zijn blootgesteld.

W11 WILLEM, bij de gratie GODS, Koning ï>er Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz, enz , enz.

Iti ervaring gekomen zijnde, dat Onze onderdanen in de zuidelijke provinciën, aan schade en verregaande misleiding zijn blootgesteld, door het invoeren vafl Vreemde gouden en zilveren werken, welke niet zijn Vervaardigd, overeenkomstig de wetten van het land, Waar dezelve gefabriceerd zijn, en welke niet zijn voorzien van de aldaar gebruikelijke merken, keuren of andere teekenen;

Ia