is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kubiele duim (pouce cube) voor dien op liet honderdste.

Kubieke streep (Ugne cube ) voor dien op het duizendste der elle.

9. Den naam Tan wisse ( corde) voor de maat van brandhout, welke zijn zal eene elle lang, eene elle hoog en eene elle diep.

10 Den naam van kan ('lilron ) voor de eenheid der maten Yoor natte waren, ïijudö de teerling op de palm

(liU-e j.

ïx. De namen van maatje (verre) voor het tiende gedeelte der kan (déciiitrej. ,

En vingerhoed Qdé) voor het honderste gedeelte ( ceutilitre).

13. Dén naam van vat ( baril) voor het honderdvoud van de kan (hectolitie).

iS. Den naam van hop (7//ro«) voor de eenheid der maten voor droogs waren, zijocte de teerling op do palm (litre).

14. Maatje Qmcsuretle) voor het tiende van de

kop (déeilitre).

15. Schepel Cboisseau') voor het tienvoud, en

Mud-j