is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze staten zullen door hem worden gezonden aan den President van Raden en Rekenmeesteren der Domeinen , welke hem dezelve terug zenden zal met de aanmerkingen, waarvoor zij, naar ziju inzien , vatbaar ziju;

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt bij deze geautorifeerd, om, ten aanzien van die aanmerkingen , yoor zoo verre dezuive mogten strekken ter betwisting van de wettigheid der in bezitstellingen, nadere ophelderingen intewinnen bij de Gedeputeerde Staten en bij het belanghebbend gesticht, om Ons vervolgens, bmnen een kort tijdsbestek, wegens het een en hét ander, een volledig en uitvoerig rapport te doen; waarna Wij die in bezitstelling gen, welke Ons zuiïen toeschijnen wettig te zijn, zullen verklaren deünitief en voor geene verdere tegenspraak vatbaar; zijnde het Onze intentie, om de in bezitstellingen, waarvan Ons de weitigheid minder stellig bewezen mogt schijnen, aan de regtbankeu ter kennisneming te verwijzen, om door dezelve, tusschen de domeinen en het belanghebbend gesticht, contradictoir uitspraak te worden gedaan.

. Op dezelfde wijze zal worden gedisponeerd op alle nieuwe verzoeken tot in bezitstelling, welke de godshuizen en andere gestichten yaa liefdadigheid