is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet naast bij bet goed gelegen, daarvan echter aftrekkende dó twee hoogfie en twee laagfte jaren. Bij ontstentenis van marktprijs, moeten dezelve door den aangever gewaardeerd Worden.

d. Voor effecten , actiën en renten op bet kapitaal ,*Van derzeiver geldswaarde, tijdens het overlijden.

Het kapitaal der effecten, actiën en renten wordt geregeld naar de prijs-courant die op last van het Gouvernement, voor de regeling van het regt van successie, is uitgegeven in de week van het overlijden, en bij aldien da effecten , actiën of renten daarop niet bekend staan , door den aangever gewaardeerd.

<?. Voor lijfrenten , op derzeiver jaarüjlisch bedrag, ■vermeenigvuldigd door het getal jaren levens van chn genen, op wiens lijf zij zijn gevestigd, en izulks naar de volgende berekening:

Van 1 tot 20 jaren oud, wordt gerekend op 10 jaren levens.

Bov. 20 — 5o g

So — 4o — •. 8 _

4o — 5o 7

• 5o — 55 6

> — 55 _ 6o 5

• 6o — 65 4

<—- 65 — 70 — ^ 3

■ 70 — 75 2

, 7$ —— 1 —

Ten