is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\wvi '(tvci-JJihccrdc suiker cii van iticpg suiker, mengel met geraffineerde, twee guldens ca vijftig cents, van iedere honderd ponden bruto gewikt.

Vhu katoenen garens, getand of ongetwijnd, gcVervvd of ongeverwd, vier percent van de waaide.

Van katoenc lijnwaden, het zij witte oi gedrukte, vier percent van tic wtardc#

Van gcvcrwile en ongeverwdc lakens, kazimieren, stametten , karsaaijen, duffels, saai}en , baaijen , katmukkeri, vuiggedoek , bombazijnen en a/fe «»de/-e manufacturen, , gewerkt van wolle, saaijette, katoen , /war of /are», gegomd of ongegomd, welke Lij liet tarief'van 3 Octobei' 1S16, niet afaondtriiijk zijn. be a^t, mede vier percent van de waarde.

Art. 5. Worden gearresteerd de To'igende veranderingen in <!e ;ijst of liet tarief van re*ti n, behoorecde- tot de wet van den ><Jen October i>i6, ais.

1$ L I K.

Op het inkomen zal voortaan Worden büUaïd :

Van ó/f'/fc , de honderd ponden guldens.

Van m-w/6 ea« tó'/fc, twaalf perctnt vau de waarde.

Van verlakt oJ gefc/iitderd werk van blik , vijftien percent vau de waaide.

G A R E N.

Het uitgaand regt op liet garen, wor.it, van i**)/

per-