is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEEN.

liet inkomend regt op de gemalen, gebroken, geslagen of zoogenaamde fijne Heen, tras of tuf „leen, wordt gebragt op één gulden per Dordsche tiaston , gerekend op twee honderd en vijftig ponden gewigt.

WERK.

Onder afval van hennep en vlas, genaamd werk, wordt met gerangschikt snuit, maar dit laatste, als zijnde kort vlas, is onder het artikel ruw vlas begrepen.

II Z E H.

Ten einde rlp nJ,» ... t

, = ««enen, aie, ter ontduiking

der uitgaande belasting op het gegotïn ijzer en ruwe blokken of stukken worden gepraktiseerd, wordt verstaan, dat het uitgaand regt van twee guldens per honderd ponden zal worden geheven van gegoten ij»» ia ruwe blokken of stukken van allerlei gedaante, zoo aiS dezelve onmiddellijk uit de grofsmelteiijen koa.cn.

ZOUT.

Van ruw en geraffineerd zout, wordende ingebran

met vreemde srlip-npn • i i i

- iiJiLumcna Konvooi-regt

worden betaald één gulden van iedere honderd ponden onverminderd het geen van dit artikel, bij het Departement der Indirecte Belastingen wordt geheven.