is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

V/VN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 14.) BESLUIT van den 6 den Maart 1818, houdende intrekking der regtbanl» van Koophandel te Kortii^ k.

Wij WILLEM, rij de oratie GODS, Koning der Nederlanden, Pfms van Oranje - Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Gezien art. 615, 6io en 64i Tan het wetboek van Koophandel;

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie,

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. De regtb&nk van Koophandel, gevestigd té Kortrijk, welke, ten gevolge en naar aanleiding van art 6i5vart iiet wetboek van Koophandel, bij eeri reglement vant openbare administratie is ingesteld, woidt, met deri eersten April aanstaande , ingetrokken , op welk tijdstip gevolgehjk de president, regters en plaatsvervangend» regters in dezelve regtbank, van hunne regterlijkefuiic iéö

y»or-