is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere gevallen, zullen goedviud*». de d,»aïbij oatr zegde bevoegdheid te verleenen.

De heel- en vroedkunde echter, zal overal, zonder defgslijbj speciale autorisatie, gecombineerd mogen worden uitgeoefend.

14. De plaatselijke cominissien van welke bij art. 1 melding is gemaakt % zuile,!) het plaatselijk to.tvooizigt ^ito^fenen ov^ alle de lakken der geneeskunst, en de algemeene of plaatselijke verordeningen d en aangaande, beflaande of nog te emaneren, helpen handhaven en doen observeren.

15. Gcene publieke verkoopingen, waarbij gevonden worden zoodanige drogerijen of chemicalien , welke alleen ïn de geneeskunst worden gebruikt, zullen mogen plaats hebben , zonder bekomen autorisatie van de plaatselijke recerin^ , welke dezelve niet zal verleenen, dan na alverens het rapport van ecne provinciale of plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzijjt te hebben ingewonnen.

16. Geene vergilten of slaapmiddelen zullen mogen worden afgeleverd, dan op schiiftelijk en behoorlijk onderteekende order van den medicince doctor, heel- of ■vroedmeester, apotheker, of van bekende personen, en tot een bekend gebruik gedestineerd , op eene boete van Jiondïrd guld«ns, telken reize te verdubbelen; en zullen verkoop»» of agewfM» vau die vergifou of slaapmid-

V