is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feend worden in verlioud ng tot de ruimte, welke hij ia evenredigheid van zijne beslagbakken uoodig heeft.

Ter hoogte van waar de meerdere ruimte begint. zal ren teeken gesteld worden, van wege de administratie , en Let te boven gaan van dit teeken , door eene hoogere opvulling der tobben of bakken, zal als eene overtreding van de tweede klasse gestraft worden, met verpligting voor den brander om eene van beide, of voor het vervolg, van de volle ruimte te betalen, of wel om de gisttobben of gistbakken tot de door hem begeerde ruimte te doen verkleinen.

Geene verkleining wegens meerdere ruimte zal ingeroepen kunnen worden voor gisttobben of gistbakken, na bet in werking brengen der tegenwoordige bepalingen wordende opgerigt, als welks naar de volle ruimte zullen worden aangeslagen.

Art. 16f,

Vervolg van 't voorgaande.

Ten einde de branders, welke vaste g:sttobben of gistbakken gebruiken, niet te benadeelea boven de zoodanige, welke losse gebruikende, het aantal van den kunnende verminderen naar gelang van hunne behoeften, en het meer of minder bezigen van bell gbakken , zoo zal aan de eerst gemelde branders vergund worden hunne vaste gisttobben of gistbakken te verdoelen in

zoo