is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openstaand bedrag van d^szelfs rekening toelaat, cn mitsdien het reeds aangezuiverde der termijnen voor hem verloren zijn.

Da afschrijvingen zuilen daar cn Boven 'roor de orda in de comptabiliteit en het belang der administratie moeten plaats hebben op de laatst verschijnende termijnen, doch zal het, in bijzondere gevallen aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen verbleven zijn deze bepaling in het belang van enkel voor negotie werkende fabrijken te mitigen.

Voor geene azijnen zal afschrijving verleend worden, welkers waarde of gehalte beneden die der gewone azijnen is, en derhalve ook niet voor aangelengde of bedorvene dier dranken.

Art. g4».

Vervoer van het eene gedeelte van het Rijh naar het andtre, over zee.

Ingeval azijnen van binnenlandschen corfprong, van de eene plaats van het Rijk naar de andere, over zee, mogten worden vervoerd, zullen dezelve bij den weder invoer niet anders dan als azijnen van buiten '«lands aangekomen, worden beschouwd, en dus als zoodanig behandeld en in belasting aangeslagen.

Art. 94b.