is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke eene openstaande rekening met de administrati» hebben, en deswege caulie hebben gesteld, zullen die exploiteurs het stellen van nadere cautie of het consigneren van den impost wegens de uit te voeren partij en kunnen vermijden, mits daarvoor hunne principale cautie verbindende, te dien effecte, dat, bij gebreke van Let inkomen van het bewijs van werkeli ken uitvoer, hunne rekening met den impost van zoodanige partijen zal blijven bezwaard.

Art. 65. b.

Vervoer van het eene gedeelte van het Rijt naar het andere, over vreemd grondgebied.

De vervoer van verimpostesteenkolen uil Henegouwen langs het kanaal van (Jonder, zal kunnen plaats hebben onder de volgende bepalingen :

i.° Dat ieder schip voorzien zij van een vervoerbiljet, waarbij deszelfs lading naiuwkeurig zal ipoeten worden uitgedrukt, zullende deze vóór het vertrek van het grondgebied van het Rijk behooren te worden geverifieerd.

Dat bij het weder binnen komen van het schip, de lading andermaal zal moeten worden geverifieerd , en dat, bij aldiea dezelve niet mogt bevonden worden in hoeveelheid met het vervoerbiljet overeen te stemmen, en eene overmaat mogt worden bevonden, zulks zal worden beschouwd en gestraft als fraude.

Zul.