is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aanleggen van nieuwe of andere bergplaatsen dan de opgegevene, zonder voorkennis;

Het aanschaffen van meerdere of andere beslagbakken, kuipen en vaten of gereedschappen, ©f •wel heï vergrooten van dien zonder aangifte.

Het vroeger of later stoken z eden of werken van de aangifte of tijds verlenging , mits niet te bovengaande de twee uren , als waaneer zulks zonde vallen in de termen van fraude.

Het wegnemen der wallen van de veenlieden , of reppen of raeren der gronden, waarop liet veen is gefpreid geweest, vóór het tijdstip door de wet toegestaan.

Het niet stellen van paaltjes of bordjes den baggerlieden van turf voorgeschreven, waarvoor de veenman aansprakelijk blijft, ten ware hij mout kunnen bewijzen, dat de niet gevondene paaltjes of bordjes door hem zijn geiteld geworden.

Hst wegnemen der gestelde paaltjes of bordjes, voor zoo verre kan bewezen worden dat dezelve door den veenman, of met zijn medeweten, weggenomen zijn.

Het niet juist opgeven van alle de toegangen tot de ladingsplaats der verzegeld zullende worden of verzegelde fchepen, ten zij opaettelijk van heimelijk gepraktiseerde toegangen, als wanneer zulks op den voet van fraude gestraft zal worden.

En wijders alle zoodanige niet opzettelijke verzuimen , als tot nadeel van den lande hadden kunnen uitloopen.

Art. j5,