is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T S B L A D

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 23.) BESLXJIT van den iSden Mei 1818, waarbij wordt ingelrollen het ver~ bod van uitvoervan BOEKWEIT* e/i om, lot het duif leren van sterke dranken, aardappelen te gebruiken,

Wij WILLEM, bij ne gratie GODS, Koning ' der Nederlanden, Prins y*N Okanje - Nassau , Ghoot Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien:

i". De wet van den 2oslen November 1816 (staatsblad n®. 65), houdende verbod van uitvoer va» boekweit eu aardappelen, tot op het oogenblik» dat Wij , naar aanleiding der omstandigheden, rJe voortduring van dien maatregel, niet xaeer nocdzakfclijk zouden ooideeien ;

3*. Ons besluit van den 5den FebruanViöif (sfaafj* blad n». 10) , waarbij het gebruik van aardappelen tot het disteleren van sterke dranken ia verboden geworden;

Overwegende dat de gunstige oogst der boekweit ten

loer-