is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Alle ontginningen van mijnen, waarvoor0geeno vergunning is verleend, en welke op den ïsten J auuarï i8i4 niet openlijk in werking waren, zijn, van nu af, verboden, en de werkzaamheden derzelve zullen onmiddellijk, ten koste der belanghebbende, gestuit worden en ophouden , alles onverminderd de regterlijke vervolgingen.

Afschrift van Ons tegenwoordig besluit lal gezonden worden aan Onzen Minister van den Waterstaat en der Publieke Werken , welke met deszelfs bekendmaking en uitvoering belast is; zullende hetzelve wijders worden gebragt ter kennis van den .Raad van State, van Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, en voorts geïnsereerd in het staatsblad.

Gegeven op het Loo , den i8den September des jaars 1818» het vijfde van Onze regering.

(Geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, ( Ceteeiend) J. G. DE MüY VAN STREEFKERK^