is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangesteld, en dat zij aldaar het vertrouwen van hunne medeburgers genieten.

In steden of gemeenten, waarvan de bevolking geen vijftien honderd zielen bedraagt, zullen geene splitters geadmitteerd mogen worden.

In steden of plaatsen, waarvan de bevolking vijftien honderd tot drie duizend zielen bedraagt, zullen slechts twee splitters mogen worden geadmitteerd. Voor plaatsen van meerdere uitgestrektheid zal het getal der splitters , door de Gouverneurs bepaald worden naar gelang van omstandigheden.

§ C. De debitanten zullen worden geadmitteerd door da Burgemeesteren of plaatselijke Besturen , onder speciale approbatie van den Gouverneur der Provincie.

Hunne admissie geschiedt telkens voor twee Loterijen, en kan ten allen tijde door de Gouverneurs of ook door de Burgemeesteren of plaatselijke Besturen worden ingetrokken; in het laatste geval wordt, door de Burgemeesteren of de plaatselijke Besturen, van de gedane intrekking dadelijk kennis gegeven aan den Gouverneur der Provincie.

Niemand zal als debitant kunnen worden geadmitteerd ten zij hij een jaar lang gewoond hebbe in de stad of plaats, iu welke hij verlangt als debitant te worden toegelaten en van een goed en onbesproken gedrag zij, en het vertrouwen van zijne medeburgeren geniete; aan de Burgemeesteren en plaatselijke Besturen wordt aanbevolen om hier op wel bijzonder acht te slaan.

In steden of gemeenten, waar van de bevolking geen vijftien honderd zielen bedraagt, zullen geene debitanten geadmitteerd mogen worden.