is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïnisfiie-vaarders, maar door 's Rijks schepen of vaartuigen) worden geëxtradeerd aan de genen, die daartoe zullen zijn bevonden geregtigd te zijn5 zullende de drie overige gedeelten van het zuiver provenu van zoodanig een prijs of gemaakten buit, worden verdeeld over de oquipagien, en daarvan worden geformeerd eene behoorlijke buitrolle, volgens de hier achter volgende bepalingen.

YIII. Niemand zal aanspraak of eenig gedeelte van de prijs-of buitgeldenhebben, dan die werkelijk op het oogenblik van het nemen, aan boord is geweest, zoodanig zelfs , dat de Officier, aanwien hel bevel vaneen s hip is opgedragen , niet zal deelen in de prijsgelden, welke door het schip of vaartuig onder zijn bevél mogten gemaakt zijn , ten ware hij .bij de neming werkelijk aan boord zij geweest , terwijl in het tegenovergesteld geval, aan den Officier, die in deszelfs plaats, op het oogenblik van de neming liet bevel zal gevoerd hebben, de portien, voor een kojnmanderend Officier bepaald, zullen toegekend worden.

IX. De portien zullen verdeeld worden ingevolge de rangen, welk een schepeling bij den aanvang van het gevecht of bij de neming, indien er geen gevecht heeft plaats gehad, zal gehad hebben.

Tn het gevecht gesneuveld of aan de in hetzelve bekomen wonden Overleden zijnde, zal zijne portie aan deszelfs wettige erfgenamen worden uitgereikt.

1 X. De prijsgelden zullen verdeeld worden over de gezamenlijke schepen van eene vloot, eskader of divisie,