is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 24. WET, nopens eene belasting onder

den naam van Last of Tonnen-geld... 12 Mei 1819. N°. 25. WET , nopens eene belasting op het

Zout en de Pekel —

Tv0. 2(S. WET , betrekkelijk tot de belasting op

den Turf.

N°. 27. WET, betrekkelijk de belasting op de

Steenkolen 1

N". 28. WET, betrekkelijk de belasting op

de Zeep -

N°. 29. WET, houdende het Tarief-der In-

en Uitgaande Regten —. ..

N°.30, WET, fioudende rectificatie der grensscheiding, tusschen de provinciën Holland ( noordelijk gedeelte ) en Utrecht. 19

N8.31. WET, nopens de zamenstelling van het Kollegie van Kaden en Generaalmeestcren der Munt, deszelts werkzaamheden, enz r

Sf°, 32. WET, waarbij de kof ij, binnen dit Rijk gebruikt, behalve de gewone inkomtnde en uitgaande regten, aan eene belasting op de comumtie wordt

onderworpen

N°. 33. WET, waarbij de Suiker binnen die Rijk verbruikt, behalve de gewone inkomende en uitgaa .de regten, aan eene belasting op de consftuttie wordt

onderworpen

N5. 34. WET , houdende eene nieuwe ordonnantie op het regt van Patent —

^°*35- BESLUIT, houdende alteratie van artikel 9 van het reglement *p de revte-

1