is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 55.

\ oor zoo ver de geconsigneerde, met betrekking tot goederen, welke naar de waarde betalen, onkundig mogt zijn van de precise kwantiteit of waarde, zal hij eene provisionele lossing mogen vragen , als wanneer hij, op eene daartoe expresselijk aantewijzen plaats, en onder toezigt van twee ambtenaren, de goederen in kwantiteit en kwaliteit zal mogen examineren, en vervolgens aangifte doen, op den voet art. 49 en 52 gemeld.

Art. 56.

De Administratie isal, in de gevallen, art. 5i en 55 gemeld, bepalen , welke kwantiteit goederen op een paspoort in redelijkheid kan worden gebragt, ten einde de recherche op de kwantiteit, en de benadering op de waarde , behoorlijk kunne plaats hebben.

Art. 57v

De bepaling, art. 5o gemaakt, betrekkelijk de verkeerde aangifte van getal, en merken, is ook te dezen toepasselijk.

vi «ynbaoa aa-,a> 'i'-r- Br ' r '

" O Cu i.i.t .y Cf ö ü-i-J-jllli / lil, $£j '?yi- '

Wegens alle goederen, van welke rde regten contant moeten worden betaald,, zal, op des koopmans verzoek, moderatie, van regfen worden vergund, wegens iiikomende goederen op de reï/e bedorven, en die door onkunde als wel geco.udilionneerd moeten zijn aangegeven j