is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arl. 3o5.

Wanr.ecr goederen van onderscheiden foort in dezelfde emballage gepa't ,ijn eu aangegeven worden, en het verschil op een van de.'c soorten meer dan een twaalfde mogt bedragen, het zij dat het bestaat in eene mindere ofwel in eene kwade aangifte, zal alles, wat in zo* danig emballage gepal-t is, verbeurd zijn , } oezeer sommige goederen behoorlijk mogten zijn aaugege>en.

Art. 3oG.

Insgelijks zullen alle goederen verbeurd zijn, in geval dat de eene specie voor de andere is aangegeven, of dat bii de wel aangegeven goederen eenige audere gevonden worden, welke, of niet, of ouder eene verkeerde benaming, >riju aangegeven.

Art. 307.

De liiervoren gemaakte bepalingen omtrent het verschil boven of beneden het ren Iwaal'de, derogeren geenszin* aan de gunstige voorzieningen, bij het tweede hoofdstuk de<ier wet, in het geval van verificatie, gemaakt.

Art. 3o8.

Wanneer eene aanhaling mogt zijn geschied op defect of verschil in merken, nummers en cijfers, eu dat bleek , dat de aangehaalde goederen dezelfde zijn, welke zijn aangegeven , zulleu zij, tegen betaling der kosten, worden vrijgelaten.