is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24. Bij vervoer van inlandschen wijn van de eene plaats van dit Rijk naar de andere, over vreemd territoir, zal geene afschrijving van impost deswege verleend en dezelve wijn, bij her weder inkomen, als buitenlandsche wijn moeten verimpost worden.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden gei'nsereerd, en dat alle Ministeriële Departementen , Autoriteiten , Kollegien en Ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, den iaden Mei des jaars 1819, 'iet zesde van Onze Regering.

('Geteekend) W l L L E M.

Van wege den Koning, (Geteekend) J. G. de Mey van Streefkerk.