is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aangifte , welke schriftelijk zal moeten geschieden door den azijnmaker of deszelfs procuratie-houder, zal behelzen :

i°. De plaats en dagteekening;

2°. Den naam of de firma der aangevers;

3°. De azijnmakerij, derzelver merk of andere kennelijke omschrijving;

4". Het uur, dat het vuur onder den ketel zal worden aangemaakt ;

5">. Het nummer der roerkuip, bestemd om het beslag t« ontvangen voor de aanstaande fabrikagie;

Het uur, dat men beginnen zal het meel in de roerkuipen te beslaan;

Het uur, dat de bewerking in de roerkuip zal zijn afgeloopen, en eindelijk,

8Het uur der tonning of vating der sangegevene fabrikagie.

Voor die azijnmakerijen, welke meer dan ddne roerkuip hebben , zullen, door de Algemeene Administratie de vereischte bepalingen kunnen gemaakt worden, ten einde van de bevoegdheid bij het 5de lid der bovenstaande aangifte , aan de azijnmakers gelaten, om niet alle roerkuipen aantegeven, geen misbruik worde, gemaakt.

Ook wanneer lokale en bijzondere omstandigheden sommige azijnmakers hinderlijk zouden mogen zijn in het steeds gebruiken der roerkuipen, in verband met hunnen aanslag en het principe van de belasting, zal de Algemeene Administratie, deze omstandigheden in aanmerking nemende , tevens toezien , dathec

even-