is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inkomen. uitgaan. TARRA. ^ rondemaat. aanmerkingen.

de ioo pona.

PAPIER (Vervolg).

Muziek-papier. 3 pCt. , Ct Registers en boeken , wit of

r i5 pCt. apCt.

Bord-papier. 3 pCt. t Ct Kaart-papier. g pCt. j f,Ct Misdruk. ^ pQ 3 ct OuJ en onbruikbaar papier, gescheurd of ongescheurd. ipCt. Verboden.

Papier voorzien van de namen of merken van binnen deze landen extereude papier fa-

biieken. -verboden.

PARAPLUIEN en PARASOLS. 10 pCt. ± pCt.

PASSEMENT WERK, als franje,

koorden, kwasten, galons, nestels , veters enz. IO pCt. j pCt.

PASTEL. , „r. r

1 pLit. 1 pLt. 5o cents.

PEKEL. L' j Xie wet op liet

> zout.

PELTERIJEN, ruw of onbereid. 2 pCt. 1 pCt

~ bcieid- 6 pCt. IpCt.

~ [ _ —

■Paratliis7i.fi i n Picment.zi (.Specerijen. Ploegen, zie Landbouwers-eereed- Potten (aarden of steenen ), zie

Peren > ™*oper. | schappen, onder Gereedschapper, Aardenwerk.

Perkalines zie ?;„»,«;«» .1 {"li"", zi a Lijnwaden. Pluimen , zi zVeeren. — (suikerbakkers) of vormen,

Lijnwaden ' £,'Sl0!en' ™ ^munitie. Pokhout, zie Hout. zie Aardenwerk.

Pendules 71V J'laaties tot duiten, zit Koper. Porcelein, zie Aardewerk. — (ijzeren), zie IJzer.

Peper zi't Specerijen ' Planken, zie Hout. j Potaarde, zie Aarde. — (koperen), zie Koper.

Penermolens r antsoeni voor hoephout, zie Hout. Potasch , zie Asschen. Printanières,zie Siamoisen, onder

PhijsïX& L,S. T1", '1"1 '-e^- Potaseh-zout, zie Potasch-,out, Lijnwaden,

trunicnten. ' (topere), zie Koper. bij Vitriool-olie enz. Pruimen, ea pniimedaatcn , zie

i V ruchten.

.