is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI. 36 Gemaakte willige hoepen, daarachter

moet staan : inkomen verboden.

• 44 en 45... Lederwerk, enz. 1 daar achter moet

Schoenmakerswerk enz. >staan: waagregt Goud Leder. J nihil.

» 48 en 4g... Vriesche kanterkaas, hier achter moet gelezen worden uitgaan : 2.5 cents, waagregt nihil.

— — .. Vreemde of uithcemsche kaas, als bo¬

ven : waagregt 78 cents.

—• — .. Kalk en ongeleschte kluitkalk , daar achter moet zoo wel in de a' als in de 6" kolom worden gelezen : de 1000 Nederl. ponden.

» 60 en 5x... Koeken, in de kolom van aanmerkingen staat de 200, moet zijn: de 100 Nederl. ponden.

» 52........ Oud koper (Mitrail en Potais), hier achter moet staan: uitgaan f. 8:10 cents.

» — Koperen spijkers , lckarachtermoetstaan:

— Koperdraad, } uitgaan 35 cents.

» 56 .f.. Bergkristal (gewerkt), als boven: uitgaan j pCt.

» — Kurkuma , lees in de kolom inkomen

f. 2: 02 cents.

—........ Kwikzilver, lees in de kolom uitgaan

f. 6: 07 cents.

62 Katoenen Lijnwaden , (witte en gedrukte) , als boven in de kolom uitgaan : 35 cents.