is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5" ap liet publiek entrepot ;

4°. op fictief-entrepot, onder eigen belieer.

Art. 4-

De aanzuivering van de rekening, wegens op' crediet

ingeslagen koffij, zal kunnen plaats hebben:

eerstelijk , door voldoening der verschenen termijnen;

ten tweede, door uitvoer naar buiten 's lands.

Art. 5.

De zeehandelaar of handelaar, verkiezende koffij voor negotie naar buiten 's lands te verzenden, zal afschrijving van den gedebiteerden impost bekomen , ten bedrage van ƒ io- voor iedere honderd Nederlandsclie ponden , eu zulks ouder de volgende bepalingen:

voor eerst, dat geene afschrijving zal worden gegeven, wanneer de koffij, in eene mindere hoeveelheid dan 200 A ederlandsche ponden, het rijk zal worden uitgevoerd j

ten tweede, datde uitvoer geschiede langs een der kantoren, welke daartoe speciaal door Ons zullen worden aangewezen ;

ten derde, dat, bij de berekening der afschrijving, van het bruto gewigt zal worden afgetrokken eene gelijke tarra, als bij den invoer, naar mate der emballage, is toegestaan; behoudens het regt der Administratie, om het eflective gewigt der emballage, ten hare koste te doen constateren, en de tarra, dien ten gevolge, te rekenen;

ten vierde , dat naauwkeurig zal worden in acht gu-