is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. op een biljet van vervoer onder borgstelling, dat degene,aan wien de koffij wordt afgeleverd, binnen een bepaalden tenzijn , voor dezelve zal worden gedebiteerd; en welke borgtogt, bij het terugbrengen van het afgeteekend biljet van vervoer, binnen den daartoe op hetzelve bepaalden tijd , zal worden gerooijeerd.

In geen geval behoeft de vervoer van de koflij vaneenige documenten verzeld zijn.

Art. 14.

Bij afschrijving op 's Rijks entrepot, wordt dezelve toegestaan Voor eene hoeveelheid van 200 Nederlandsche ponden of meé-r • en kan dezelve plaats hebben, op het publiek entrepot of op particuliere pakhuizen , welke tot publiek entrepot zijn verklaard, zoo in de plaats, waar het entrepot fictief gelegen is, als in andere plaatsen , en mits diegene , op wiens naam de goederen geëntreposeerd worden , eene entrepot—rekening hebbe.

De afschrijving zal plaats hebben op het bewijs, dat de kofiij in het publiek entrepot is opgenomen.

Art. 15.

De uitslag aan particulieren zal met niet minder kunnen plaats hebben , dan met 5o Nederlandsche ponden , of meer , en de afschrijving niet worden gecffectueerd , dan na dat de kwitantie van den betaalden impost aan den entreposeur zal zijn vertoond.

Art. 16.

De uitslag aan andere handelaren zal insgelijks niet