is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 56.

Met betrekking tot de suiker -rafinadeurs , welke verkiezen zouden de ruwe suikers van den eersten aanpeil op fictief entrepot aantegeven, en die vervolgens van ■buiten inkomende, of van andere gekogte suikers, insgelijks op fictief entrepot zouden willen declareren ,

Wordt bepaald :

a. Dat zij volledige vrijheid zullen hebben om de suikers, welke zij op termijnen van crediet aan zich zeiven uitslaan naar verkiezing te nemen , ol van hunne rekening aanpeil of van hunne gewone rekening, mits dat de crediet-rekening afzonderlijk worde gehouden voor de suikers, welke van de aanpeil-rekening, en d& suikers welke de gewone rekening op termijnen van

crediet worden ingeslagen.

b. Dat de afschrijving hij uitslag naar builen 'sLaiids, wegens credieten uit de aanpeil-rekening voorkomende, zal geschieden op den voet in het voorgaande artikel bepaald, en

o» Dat geene afschrijving op de gewone crediet-rekening zal worden gegeven , zoo lang de crediet-rekening Van aanpeil niet zal zijn aangezuiverd.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd en dat alle ministeriele departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen lioiiden.

Gege.ven te Brussel, den 21 Mei des jaars 101$, het zesde van Onze Regering.

WILLEM.

Tran wege den Koning, J. G. uk Mey van Streefkerk.