is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i.) Glasblazers en fabrijkanten ?an fijn glas öf kils fat.

. L v - . .

5i.) Forselein-fabrijkanten.

- ' * ' . Wegens Je molens bij ben gebezigd, zullen zi

niet afzonderlijk worden aanges!ag(?if;

53 ) Kunst ras- of kunstcemenlmakers.

54.) Potasch-fabrijkanten.

55.) Asch-wasschers.

56.) Zwavel-fabrijkanten en raffmadeurs.

Ingevalle zij stampmolens bezigen tot bet stampen der erts , behooren zij deswege niet afzonderlijk te worden belast.

57.) Koperrood-fabrijkanten.

58.) Loodwit-fabrijkantcn.

5g.) Lakmoes-fabrijkanten.

Wegens de molens, welke zij bezigen, moeter zij niet afzonderlijk worden aangeslagen.

60.) Fabrijkanten van kleuren en verwen voor de

katoendrukkers.

61.) Koren-w asschers.

62.) Scbeeps-beschuitbakkers, geen broodbakkers zijnde.

De regten, verschuldigd door de patentpligtigen van deze is,c afdeeling, zullen worden geregeld als volgt: