is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo. Kalkbranderijen, voor lederen oven ... 10 tot i5.

5i. Chocolaad-fabrieken n , / -

/

Ingevalle de chocolaad-fabrijkanten zich van molens bedienen , zullen zij deswege afzonderlijk ^worden belast.

§ 2.

Ieder der voorschrevene fabrieken zal afzonderlijk woiden aangeslagen , ofschoon ook meerdere derzelve , te zamen in één gebouw , mogten vereenigd zijn , of onderling voor verwant gehouden worden, en zal dienvolgens deswege de vereischte aangifte behooren te worden gedaan.

5 3.

De eigenaars van de voorschrevene fabrieken zullen geen afzonderlijk regt verschuldigd zijn voor den verkoop der waren, in hunne fabrieken verwerkt of vervaardigd, met uitzondering alleen van zeep- en zoutzieders en de stokers van fijne likeuren, voor zoo verre zij zeep, zout of dranken in het klein uitslaan, en van zoodanige fabrijkanten, welke hunne waren verkoopen op eene der wijzen, bij tabel n° 7 omschreven, omtrent al het welke zij gehouden zijn de gevorderde aangifte te doen.

v