is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL N° 6.

Winkeliers. ( De regten , door dezelve verschuldigd, te berekenen volgens tarief litt. A.)

5 1.

Tot maatstaf der belasting, door de winkeliers verschuldigd , zal worden genomen het beloop van hun debiet gedurende het jaar , hetwelk dat der beschrijving onmiddelLijk voorafgaat : met dien verstande nogtaos, dat het wezenlijke debiet van de , bij § a hierna vermelde, eerste soort van waren zal worden verhoogd met de helft.

§ 2.

Onder de waren van de eerste soort zijn begrepen, tabak en snuf, en alle waren of goederen van vreemden oorsprong of arbeid en die , uit de koloniën herkomstig.

Tot de waren van de tweede soort, worden gebragt.

Al de , niet onder de eerste soort behoorenden, waren of goederen.

§ 3.

Voor winkeliers worden gehouden alle zoodanigen , welke hunne waren bij het stuk , de el, het .pond of