is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL No 10;

Beheerders van kantoren van administratie van inschiijvingen op het grootboek , van genootschappen van gemeenschappelijk bezit van jondsen , zoo mede die van geldleeningen enz.

1.) De beheerders van de kantoren van administratie van inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld , zullen voor hun patent verschuldigd zijn een regt , berekend tegen vijf gulden van ieder millioen gulden nominaal kapitaal, op het grootboek der werkelijke schuld, te hunnen name, ingeschreven , zoo als hetzelve zal bestaan, bij de tweede sluiting van hetzelve grootboek, in het laatst voorgaande jaar.

De gedeelten van millioenen zullen voor geheele genomen worden.

De onderbeheerders of rentebetalers voor gezegde kantoren zullen, als zoodanig , niet aan het palenfregt onderhevig zijn.

a.) De belasting verschuldigd door :

De beheerders van kantoren van administratie van vreemde fondsen.

De bestuurders van zoodanige genootschappen van gemeenschappelijk bezit van fondsen , ten laste van Buitenlandsche Mogendheden , als waarvan be-