is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL. N° 12."

Ambachtslieden , werkbazen enz. , voor welke de belastmg, m evenredigheid van het getal hunner werklieden en den tang der gemeente, geregeld wordt.

(De regten, door hen verschuldigd, te berekenen volgens tariej litt. jB.)

S i.

De bepalingen, bij § i, 2, 3, 4 en 5 van tabel n" r vastgesteld , zijn ook toepasselijk op de palentpligtigen, ■welke in deze tabel worden genoemd.

§ a-

Be loodgieters , loodverwerkers, loodenpompmakers,

ledekant- en kamerbehangers, bedden- en matrassema-

kers, timmerlieden, metselaars en kleedermakers, welke

tevens de leverantie doen van de grondstoffen, door hen

verwerkt of bewerkt wordende, zullen deswege ook

afzonderlijk als kooplieden of winkeliers worden belast»

en zullen gehouden zijn daartoe de vereischte aangifte te doen.

5 3.

De patentpligtigen van deze tabel worden verdeeld in twee afdeelingen, te weten :