is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse,

55. Vleesclihouwers , spekslagers, worstemakers 6totn,

Zoodanige personen , welke in spek ,

vrorst er/,, liandelen , zonder die voorwerpen zelve te bereiden, behooren onder de winkeliers of kooplieden, naar de omstandigheden.

56. Vleesch en spekrookers n — i3.

57. Zalmrookers- 9—I2.

58. Haring- en bokkingrookers 10— i3.

5g. Vischzouters en vischdroogers 10 — 14.

60. Yischverkoopers, lief zij dezelve de visch op de markten , uit hunne huizen of op

eenige andere wijze verkoopen 10 — i3.

De onder n° 5y tot Go hier boven gemelde zijn niet aan het patentregt onderlievig voor den verkoop of de bereiding van den visch, die zij zelve hebben gevangen.

61. Versche visch - opkoopers 4— g,

62. Poeliers, wild-, vogel- en duiven verkoopers 8 — 14.

G3- Smeersmelters •- — 10.

G4. Kaarsemakers 5— i0.

65. Waskaarse-en waslichtmakers 5 — i 3.

4