is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewigten te vervaardigen, overeenkomstig de verordaningen, welke daaromtrent, successivelijk , door Ons gemaakt zijn, of nog gemaakt zullen worden.

Art. ?.

Er zullen echter geene nieuwe 'maten of gewigten uitgegeven, of in den handel gebruikt mogen worden, dau na dat dezelve behoorlijk zullen zijn geverific;eerd en geijkt.

Art. 3.

Deze verificatie en ijking zal, bij de eerste uitgifte der maten en gewigten , geschieden door 'personen welke Wij daar toe bijzonder zullen committeren en onverminderd de bepalingen, welke naderhand op het sluk van den ijk, door Ons zullen worden vastgesteld.

Art. 4-

Deze pèrsonen zullen zich , te dien ein>Ie van de noodige maten en gewigten, overeenkomende met de stmdaartsbij de Gedeputeerde Staten voorhand en , moeten voorzien, welke maten en gewigten als stand aarts van den derden rang zullen worden aangemerkt, na dat dezelvu vooraf eene behoorlijke verificatie en stempeling hebben ondergaan.

Art. 5.

De verificatie, in het voorgaan je artikel vermeld, zal geschieden door confrontatie r^er voornoemde stukken met de standaarts, bij de Gedeputeerde Staten berustende.