is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verslaan :

Bij alteratie in zoo verre van ons besluit van 25 Juni 1819 (staatsblad n°. 39), te" bepalen, dat voortaan, ten aanzien van het zout, geene andere steden of plaatsen als lossingplaatsen , naar, welke uit zee mag worden ingeklaard, zullen worden eilend dan de volgende, te weten;

Nieunpoort, Ostende, Antwerpen, Vlissingeh, Middelburg*, Vee re, Zleriizee , Brouwershaven, Ilellevceisluis, Doidrei hf, Rotterdam, Detfs-haven, Schiedam, Vlaar dingen , Maassluis, Brielle, MedembUL-, Enk huizen, Hoorn, Edam , Mohniklendam, Zaandam , Amsterdam , Muiden, Lemmer, Stavoren , lYorlum, liurlingen, DeLfzij l en Termunter zijl,

" Onze Staatsraad Dirc^ttur - Generaal voorn. , is belast niet de uitvoering van liet tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden gegeven aan

' * ^ 1 ' den Paadvan State, en hetwelk zal worden geplaatst

in het staatsblad.

• *

's Gravenbage deft ioder» • Maart 1820» (Geïeelend) W 1 L L E M.

Yan wege (Jen Koning, (GeteekerJ) J. G.>e MeiJ VAü SïJUüKEas,