is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede afdeeling Zal bevatten die buitengewone , onvoorziene en onzekere uitgaven , welke , inzonderheid in tijden van oorlog, naar voorkomende omstandigheden , moeten worden geregeld, en dat deze uitgaven slechts voor één jaar worden vastgesteld 5

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

Art. 1. De tweede afdeeling der begrooting over den jare 1820, wordt vastgesteld op den navolgenden voet:

I Hoofdstuk. Huis des Konings.... Memorie.

II « De Secretarie van Staat,

de Hooge Kollegien en Ambtenaren, tot geen bijzonder vak van administratie behoorende. ƒ 367,200.00

III <0 Het Departement van

Buitenlaridsche zaken. 71,500.00

IV « Het Departement van

Justitie 0,811,210.88

V <.<" Het Departement van

Binnenlandsche zaken en Waterstaat 2,009,687.50

Transporteren... / 6,459,598.58