is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij gecommitteerden voor de fabrijken te enz.

N". 2.

Model van het nationale getuigschrift oj etiquette.

Wij directeuren der halle van manufakturen, geheel of gedeeltelijk van wolle zamengesteld te (stad of' plaats), verklaren ter voldoening aan bet besluit van Zijne Majesteit den Koning , van den iften Juni 1820 (staatsblad n°. i4-) het stuk (soort van manufaktuur) op hetwelk dit

etiquette is gehecht, zijnde n«

('doorloopend nommer) lang (ellemaat) ellen, te zijn inlandsch manufaktuur, binnen het Koningrijk ten einde toe vervaardigd, toebehoorende aan ( naam van den fabr ij~ keur). En hebben hetzelve met onze naamteekening en het zegel der halle ('van g-ecoOTmjüeercZen)bekrachtigd.

(Stad of plaats) den (datum en jaartal )•

Zegel der halle of van , ^ \

gecommitteerden.

(Naamteelening der hal-directie of van gecommitteerden.)