is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1820, 01-01-1820

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bij 'art. 4, 5 en 6 der wet van H Julij i8i4 (staatsblad n°. 79), wegens overtredingen in zaken van jagt en visscherij, is voorgeschreven.

En op dat niemand hieraan onwetenheid knnne voorwenden, zal bet tegenwoordig besluit in bet staatsblad worden geplaatst.

Gegeven te Brussel, den iïten December des j*ars 1820, het achtste van Onze regering.

(Geteehend) WILLEM.

Van wege den Koning ,

De Staatsraad, belast met de directie der Staats-^ecretarij, ,

En bij deszelfs afvvezendheid, (Geteelend) W. G. van de Poll, Jr.