is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ene van de provinciën alwaar de wet van n ju]| l8i4 (staatsblad n°. 79) , niet is ingevoerd, in geen® andere dezer provinciën zal mogen worden gejaagd , ten ware hetzelve vooraf voorzien zij met het visat van den Gouverneur van zoodanige provincie, alwaar de houder van hetzelve daarvan wil gebruik maken.

Afschjjft dezes zal worden gezonden 'aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat en aan Onzsn Opperjagermeester in de zuidelijke provinciën, ten fine van executie; zullende voorts dit besluit in liet staatsblad worden gedrukt.

Gegeven te Brussel, den 5den Mei des jaarsiSsj, *n van Onze regering het achtste»

(Geteelencl) WIL L E M. \an wege den Koning, (Qeteelend) J. G. de Meij yan Streefkerk,

■ r 1 ■ ■ ■' : . \