is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jf ad, gedurende de wintermaanden derzelvcr sLationnementen moeten verlaten :

Gezien Ons besluit van den 25sten Juni 1819 (staatsblad n°. 09);

HeLben goedgevonden en verstaan fe bepalen, dat de bovengemelde recherche-vaartuigen, jaarlijks, gedurende de wintermaanden hunne standplaatsen zullen verlaten, en verzeilen het eerste naar Harlingen, het tweede naar Oostmahorn, en, in geval van nood, naar Ezumazijl, en het derde naar den Zolllamp; en dat, gedurende dien tijd, de in- en uitklaringen van schepen, langs of over de Wadden inkomende en uitgaande, zullen moeten geschieden in voege als volgt:

Aan het vaartuig in de haven van Htfrlingen, welke , alzoo tot dat einde , moet worden aangedaan , voor de schepen langs Ameland inkomende of uitgaande , in de gevallen en behoudens de uitzonderingen in Ons besluit van den 25sten Juni 1819 ^{staatsblad n°. 09) vervat, als mede voor die schepen , welke naar of van de havens der Ziiiderzee langs de Groninger of Vriesche Wadden mogten inkomen of uitgaan.

Aan het vaartuig onder Oostmahorn of Ezumazijl, voor de schepen van de zijde van Dokkumerzijl en verdere regtstreeks naar zee of langs de wadden uitgaande, of, omgekeerd , inkomende , mitsgaders zoo