is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende, wordende liet eene door Lieven van Hoeijniissen (hetwelk aan Lippeloo verblijft), en liet andere door Petrus UulsboscJi in huur gebruikt 5 moetende dit laatste stuk, een gedeeltiTuitmaken van liet grondgebied van Mattieren, welke sloot, die aan haar einde zich kromt, de oostzijde bereikt van eene laan, ol eenen eigen weg, behoorende tot het landgoed van meergenoemde Burggravin van Beughem.

De oostzijde van deze laan of eigen weg, zal de grenslinie uitmaken , in de rigting naar het noordwesten tot aan de raking van den weg van Lippeloo naar Opdorp, Opdórpsche of Kermisse straat genaamd.

Het middenpunt van dezen weg, welke onderscheidene bogten maakt en welks voornaamste rigting naar het zuidwesten strekt, zal de grenslinie uitmaken tot aan den Kruisweg welke hij maakt met de laan de Saevel-straat genaamd.

Uit dit punt, zal het midden dezer laan, de grenslinie maken, in de rigting naar het noordwesten tot aan haar vereenigingspunt met den weg, komende van Ma/cleren het middenpunt van dezen weg, die zijne rigting iets noordelijker heeft, zal voorts de grenslinie uitmaken in eene strekking naar de landhoeve , genaamd Wolf putte tot aan een klein Kreupelbosch , alwaar deze weg naar het westen keert, en eenen zeer stompen hoek yormt, inwaarts op Lippeloo.