is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diplomatieke interventie iets anders clan eene algemeene aanbeveling' kunne zijn of immer de strekking hebben om zoodanige opsporing of bezorging te brengen' ten laste van de Departementen van algemeen bestuur, welke zich daarvan, in allen geval, opgrond der reciprociteit en van betgene bij de twee eerste artikels van dit besluit omtrent de Nederlai.dsche onderdanen voorgeschreven is, beleefdelijk kunnen verschoonen.

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is belast tnet de uitvoering dezes, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan de De pa» tementen van Justitie» Marine, Financien, Koophandel en Koloniën en Konvoijcn en Licenter.

Gegeven in 's Gravenhage den F^en November des jaars 1817, het vierde Onzer regeling.

WILLEM.

Van wege den Koning, A. R. Falck.