is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

emigrationis , gesloten dea 4den October 1817.

6°. Da conventie, tusschen de Nederlanden en Waldeck, omtrent de wederker rige opheffiug van het jus detractus en census emigrationis , gesloten den 17de» Februari 1818.

7®. Da conventie , tusschen de Nederlanden en Holstein O/denburg , omtrent de wederkeerige . opheffing van het jus detractus en census emigrationis , gesloten den i»ten Juü 181 8.

8°. De conventie, tusschen de Nederlanden en de Beide Sicilien , omtrent de wederkeerige Opheffing van het regt van erfenis en de nalatenschap van eeneii overleden vreemdeling, gesloten den 8sten Augustus 1818.

90. De conventie, tusschen de Nederlanden en Hessen Darmstadt, omtrent de wederkeerige ophefGng van het jus detractus en census emigrationis, gesloten den Ja- t

nuari 1819. En

lo°. De conventie, tusschen de Nederlanden en Hessen- Kassei, omtrent de wederkeerige

A a

/