is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomst, gesloten tusachen het Koningrijk der nederlanden en het Keurvorstendom hesse, betreklelijk de wederkeerige opheffing van het jus detractus en de census emigralionis.

Art. t.

De regten , bekend onder de benaming van jus detractus, gabel/a hereditaria en census emigra-< tionis, zullen voortaan niet meer gevorderd noch gelieven worden , wanneer bij nalatenschappen, legaten , gifte, verkooping, landverhuizing of anderzins , goederen uit liet Koningrijk der Nederlanden in het Keurvorstendom Hesse of uit bet laatstgemelde in de Nederlanden overgaan : wordende bij deze alle belastingen van dien aard tussclien de buide lauden afgeschaft.

Art. 2. <■

Deze bepaling strekt zich niet slechts uit tot de regten en andere belastingen van dien aard, welke in 'slands schatkist komen, maar ook tot die welke tot nu toe door enkele provinciën, steden, geregten,