is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun verlof, niet vallen onder liet bereik der judicatui-e van den militairen regter; doch dat de verleende tijdelijke verloven. aan iemand lot de nationale militie hehoorende , denzelvcn niet van den w er beluien dienst ontslaan, en hem dienvolgens, evengelijk zulks ten opzigte der staande armee plaats heeft, aan de judicature van den militairen regter onderworpen laten.

En zullen afschriften dezes worden gezonden aan Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, mitsgaders aan Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog, ten fine van executie, en aan den Raad van State, tot informatie; terwijl voorts dit besluit in het staavsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te Amsterdam, den 2osten Juli des jaars iu2i, het achtste van Onze regering.

WILLE M.

Van wegc den Koning,

J3ij ajwezenheid van den Staatsraad, betast met de directie der StaatsjSecretarie,

L. H. Elias Schovbl.

I