is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(IN • 1 BESLUIT van den isten October

1821 , nopens het ijken van turf~ tonnen , bj de administratie der in- en uitgaande regten en accijnsen, benoodigd.

WIJ WILLEM, bij de gratie gods , koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg enz., enz., enz.

Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, van den 8st<™ September 1821, op de voordragt van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, van den 2der> Augustus te voren, betreffende den ijk der turftonnen, bij de administratie der in- en uitgaande regten en accijnsen benoodigd ;

Gezien art. 16 der wet van 12 Mei 1819 (staatsblad no. 26);

Den Raad van State gehoord,