is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1821, 01-01-1821

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accijnsen, gevestigd te Bois Bourdon, in de provincie Henegouwen, hetwelk bij Ons besluit van den 5den October 1820 , nQ. 107 , voor den tijd van twaalf maanden tot den uitvoer van vette en ongewasschen schapenwol was opengesteld , wordt als nog voor eenen gelijken termijn van twaalf maanden opgenomen onder de kantoren langs welke de uitvoer aan de landzijde, van vette en ongewasschen schapenwol, mag plaats hebben.

Onze Minister van Slaat voornoemd is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in "s Gravenhage , den 5csten October des jaars 1821 , het achtste van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. de Meij van Streefkerk..